Buy, Sell, Swap & Catalog Collectibles at the Collecting Community™

Home > Stamps: Eastern Europe: Croatia > HRVATSKI GRADOVI-VUKOVAR
Hrvatski Gradovi-vuk...
Hrvatski Gradovi-vukovar

Description:

HPT je izdao redovitu poštansku marku "Hrvatski
gradovi" - Vukovar. Motiv: Barokni dvorac grofova
Eltz iz 1790. godine u Vukovaru. Vukovar je hrvatski
grad, luka na ušću Vuke u Dunav u zapadnom
Srijemu. Naselje postoji u kontinuitetu od
neolitika. Značajna nalazišta postoje iz starijeg
željeznog doba i ranog srednjeg vijeka, kada je
postojao utvrđeni grad Vukovo. Rimokatolička župa
u Vukovaru spominje se još 1251. U XV. st. Vukovar
posjeduju knezovi Gorjanski i Talovci. Od 1526. do
1687. grad je pod turskom vlasti. Od 1745. središte
je srijemske županije. U blizini Vukovara nalaze se
vrijedna arheološka nalazišta: Dalj (keltska i
rimska), Vučedol ( neolitska "vučedolska kultura"
2150.-1850. p.n.e.), Sotin (neolit i antika). Za
herojske obrane Vukovara u jesen 1991. jugoarmija i
četničke snage potpuno su uništile grad i
okupirale ga. Tijekom 1997. Vukovar je mirnim putem
reintegriran u Republiku Hrvatsku. Marka je izdana u
arcima od 50 komada, a HPT je pustio u prodaju i
prigodni list, te FDC. Naklada je prema potrebi

Item Info:

Item #: 141881
Category: Stamps: Eastern Europe: Croatia
Last updated: July 22, 2012
Item: Single Collectible
Condition: Used
Additional comments: AVAILABLE FOR SALE AND
EXCHANGE --- CONTACT ME
Item for: Swap* / Catalog
I would like to swap this item for: stamps

*Please contact the Collector for further details

Serial Info:

Country: Croatia
Denomination: HRK
Face value: 7.00
Designer/Motif: Ivica Šiško, Akademski Slikar I Grafičar Iz Zagreba
Width (mm): 35
Height (mm): 25
2 in stock
Contact Collector
Paho27
Croatia
Rating: 1, 100% positive:
1 | 1 | 0 | 0
Add Collector to Favorites
Other Collector's Items: