Buy, Sell, Swap & Catalog Collectibles at the Collecting Community™

Home > Stamps: Eastern Europe: Croatia > HRVATSKI GRADOVI - ŽUPANJA
Hrvatski Gradovi - ...
Hrvatski Gradovi - Županja

Description:

Naselje Županja Blato prvi put se spominje na
prijelazu 12. i 13. st. među župama u
novoformiranoj vukovskoj županiji. Za vrijeme
turske vladavine od 1536. do 1691. Županja nema
veće značenje. Oslobađanjem Slavonije
islamizirano stanovništvo prelazi u Bosnu, a
Županju i njenu okolicu, kao i čitavu Slavoniju,
princ Eugen Savojski naseljava bosanskim katolicima.
Županjski kraj se uključuje u Vojnu krajinu, ona
postaje granično područje između Austrijskog i
Turskog carstva, a njeni stanovnici graničari.
Ukidanjem Vojne krajine županjski kraj pripada
Banskoj Hrvatskoj. Od 1991. Županja je trpjela
česta bombardiranja od strane bosanskih Srba koja
su nanijela gradu teška oštećenja. Danas je
Županja grad od 15 000 stanovnika, a nalazi se u
okviru Brodsko-posavske županije. HPT prodaje i
prigodnu omotnicu prvog dana (FDC) i list prvog
dana. Marka je tiskana u prodajnom arku od 50
maraka. Naklada po potrebi.

Item Info:

Item #: 141869
Category: Stamps: Eastern Europe: Croatia
Last updated: July 22, 2012
Item: Single Collectible
Condition: Used
Additional comments: AVAILABLE FOR SALE AND/> EXCHANGE --- CONTACT ME
Item for: Swap*
I would like to swap this item for: Old stamps

*Please contact the Collector for further details

Serial Info:

Series Name: Hrvatski Gradovi
Country: Croatia
Denomination: HRK
Face value: 3.60
Designer/Motif: Ivica Šiško, Akademski Slikar I Grafičar Iz Zagreba
Width (mm): 35
Height (mm): 25
Print Method: Višebojni Offset Tisak I Knjigotisak
12 in stock
Contact Collector
Paho27
Croatia
Rating: 1, 100% positive:
1 | 1 | 0 | 0
Add Collector to Favorites
Other Collector's Items: